Logo Logo

Əlaqə nömrələri

+ 994 12 375 84 83

+ 994 50 611 06 94

Bakı şəh., Nizami ray.
C. Naxçıvanski küç. 81

Əmtəəşünaslıq ekspertizası

Məhkəmə-əmtəəşünaslıq ekspertizasının əsas vəzifəsi istehlak mallarının istehlak xüsusiyyətlərinin müəyyən olunması, onların cinsi və çeşid eyniliyini, keyfiyyətini, miqdarını, çeşidini, növünü, artikulunu, ölçüsünü, komplektliyini, qiymətini, təbii itki normasının tətbiq edilməsinin düzgünlüyünü, əmtəənin hansı ölkədə istehsal olunmasını müəyyən etməklə saxlanma müddəti, daşınması, satışı və qablaşdırılması şərtlərinə əməl olunması və ticarətin təşkili barədə sualların həll edilməsindən ibarətdir.

Bu səhifənin məzmununu qorunub