Logo Logo

Əlaqə nömrələri

+ 994 12 375 84 83

+ 994 50 365 84 83

Bakı şəh., Nizami ray.
C. Naxçıvanski küç. 81

Tədqiqat obyektləri

Məhkəmə-əmtəəşünaslıq ekspertizasının əsas obyektləri aşağıdakılardır:

– sənaye mallarından (plastik, kimyəvi, silikat, metal, elektrik, inşaat, mebel, toxunma, tikili, trikotaj, ayaqqabı, xəz-dəri, qalantereya, ətriyyat, mədəni, zərgərlik və sair məmulatlardan), həmçinin istehlak xassəsinə malik, lakin pərakəndə qiyməti olmayan yarımfabrikatlar;

– ərzaq malları, qənnadı, ət-balıq, taxıl-un, süd, piy, meyvə-tərəvəz və sair məhsullar;

– hesab-faktura; yol-nəqliyyat qaiməsi; spesfikasiya; qablaşdırma yarlıkı; keyfiyyət sertifikatı və ya vəsiqəsi; nümunə götürmə aktı və laboratoriya analizi; miqdar və keyfiyyətcə mal qəbulu aktı; malın miqdar və keyfiyyət göstəricilərini özündə əks etdirən, onların qablaşdırılması, daşınması, saxlanması və satışı şəraitinin, həmçinin tikintinin təşkilini xarakterizə edən digər sənədlər;

– qab və taralar;

– yol-nəqliyyat qəzası zamanı tərtib edilmiş, zədələnmiş hissələri özündə əks etdirən avtomobillərə baxış protokolu.

Bu səhifənin məzmununu qorunub