Logo Logo

Əlaqə nömrələri

+ 994 12 375 84 83

+ 994 50 365 84 83

Bakı şəh., Nizami ray.
C. Naxçıvanski küç. 81

Tədqiqat obyektləri

Bu ekspertizanın tədqiqat obyektləri aşağıdakılardır:

– əmtəə-material qiymətlərin və pul vəsaitlərinin hərəkətini əks etdirən ilkin mədaxil-məxaric sənədləri;

– hesabatlar (material hesabatları, istehsal hesabatları,  əmtəə-pul  hesabatları və s.);

– dövriyyə cədvəlləri, yığım cədvəlləri;

– maddi məsuliyyət barədə müqavilələr;

– anbar uçotu kartoçkaları, (zabor-limit vərəqələri);

-inventarlaşdırma siyahıları (təhvil-təslim aktları), onların nəticələri ilə əlaqədar tərtib olunmuş üzləşmə cədvəlləri;

– təbii itkinin tətbiqi ilə əlaqədar aparılmış hesablamalar;

– əmtəə-material qiymətlilərinin silinməsi ilə əlaqədar tərtib olunmuş aktlar;

-materialların qiymətlərinin aşağı salınması və ya yenidən qiymətləndirilməsi haqqında tərtib olunmuş aktlar;

-mal göndərən təşkilatlarla mal alan təşkilatlar arasında qarşılıqlı üzləşmələrin aparılması barədə aktlar;

– kassada qəflətən yoxlamaların aparılması barədə aktlar;

– yerinə yetirilmiş işlərin qəbuluna dair və eləcə də nəzarət ölçüsü barədə aktlar;

– mütəxəssislər tərəfindən aparılmış sənədli təftiş nəticəsində tərtib olunmuş aktlar;

– orderlər jurnalı, baş kassa kitabı, kassa mədaxil və məxaric orderləri;

– izahatlar, maddi-məsul şəxslərin və vəzifəli şəxslərin dindirilməsi protokolları, əmrlər, arayışlar, mühasibat uçotuna dair digər sənədlər;

– kredit və girov müqavilələri;

– qarant öhdəlikləri və ya zəmanət məktubları;

– müddətli öhdəliklər;

– ödəmə tapşırıqları;

– bank çıxarışları;

– müəssisənin banka olan borcu haqqında məlumat;

– kredit vəsaitinin ödənilməsi barədə tərtib edilmiş mühasibat sənədləri;

– müəssisənin (borc alanın) ilkin mühasibat sənədləri və hesabatları və s.

Bu səhifənin məzmununu qorunub