Logo Logo

Əlaqə nömrələri

+ 994 12 375 84 83

+ 994 50 365 84 83

Bakı şəh., Nizami ray.
C. Naxçıvanski küç. 81

Ekspert qarşısında qoyulmuş suallar

Mülki işlər üzrə keçirilən məhkəmə tikinti-texniki ekspertizasının təyini zamanı işin hallarından və tədqiqat obyektlərinin xarakterindən asılı olaraq aşağıdakı kimi suallar qoyulur:

– Tədqiq olunan evin, mənzilin, qeyri yaşayış sahəsinin və.s ümumi sahəsinin müəyyən edilməsi və həmin tikiliyə dair sənədlərdə göstərilən sahəyə uyğun olub-olmaması?

– Tədqiq olunan evin (yaşayış və həyətyanı tikililər nəzərə alınmaqla) dəyəri nə qədərdir?

– Evin, mənzilin, qeyri yaşayış sahəsinin və.s ideal paylar üzrə texniki cəhətdən hansı variantlarda bölmək mümkündür (iki, üç və s. hissələrə)?

– Evin mümkün olan variantda bölgüsü zamanı hansı yenidənqurma işləri görmək lazımdır və onların dəyəri nə qədərdir (evin yaşayış-təsərrüfat təyinatı saxlanılmaqla)?

– Evin, mənzilin, qeyri yaşayış sahəsinin və s. texniki cəhətdən bölünmüş hissələrinin dəyəri nə qədərdir?

– İdeal paydan əlavə real pay fərqinə görə pul şəklində ödənilmə qaydası üzrə tərəflərə düşən evin hissəsinin dəyəri nə qədərdir?

– Tədqiq olunan evin, mənzilin, qeyri yaşayış sahəsinin və s. aşınma dərəcəsi nə qədərdir?

– Paylar üzrə evin bölünməsinin mümkün variantları nəzərə alınmaqla, həyətyanı torpaq sahəsindən istifadə edilməsi qaydaları müəyyənləşdirilsin.

– Evin, mənzilin, qeyri yaşayış sahəsinin və.s yaşayış üçün yararlı olub-olmamasını müəyyən etmək.

– Tədqiq olunan mənzilə su sızmasının texniki səbəbi nə olmuşdur?

– Su sızması nəticəsində mənzildə hansı zədələr əmələ gəlmişdir və onların aradan qaldırılması üçün hansı məbləğdə təmir-tikinti işləri aparılmalıdır?

– Tədqiq olunan mənzillər təcrid yoxsa sıxlaşdırılmış mənzillərdir?

– Mənzillərdə əlavə tikinti işləri aparılmaqla, onlardan təcrid mənzillər yaratmaq mümkündürmü?

 

Torpaq sahələri üzrə məhkəmə tikinti-texniki ekspertizasının təyini zamanı işin hallarından və tədqiqat obyektlərinin xarakterindən asılı olaraq aşağıdakı kimi suallar qoyulur:

Torpaq sahəsinin yerləşdiyi yeri, sərhədlərini, döngə nöqtələrini, koordinatlarını naturada yerində müəyyən edilməsi;

Torpaq sahələrinin ona dair sənədlərdə göstərilən koordinatlarla üst-üstə düşüb-düşməməsinin müəyyən edilməsi;

Torpaq sahəsinin qiymətləndirilməsi;

Torpaq sahəsi üzrə payların müəyən edilməsi;

Torpaq sahəsinin naturada paylara uyğun bölünməsi;

Tərəflərin hər hansı birinin, mübahisəli obyektə dair  təklif etdikləri bölgü variantları;

Torpaq sahəsinin hansı hissədə və ölçüdə zəbt olunub-olunmaması;

Torpaq sahəsinin əkin üçün yararlı olub-olmaması;

Bu səhifənin məzmununu qorunub