Logo Logo

Əlaqə nömrələri

+ 994 12 375 84 83

+ 994 50 365 84 83

Bakı şəh., Nizami ray.
C. Naxçıvanski küç. 81

Tədqiqat obyektləri

Məhkəmə-trasoloji ekspertizasının obyektləri aşağıdakılardır: insanın əl, ayaq, diş izləri, paltarların və digər obyektlərin mexaniki zədələri, sındırma alət və vasitələrinin izləri, mexanizmlərin (qurğuların) izləri, nəqliyyat vasitələrinin izləri, heyvan ayaqlarının (nalının) izləri, soyuq silah, həmçinin tamın hissələrə görə müəyyən edilməsi məqsədi ilə müxtəlif predmetlər.

 Obyektlərin izlər üzrə eyniləşdirilməsi üçün ekspertə aşağıdakılar təqdim edilməlidir:

-tədqiq ediləcək izlərin əks olunduğu predmetlər, əgər bu mümkün deyilsə, izlərin surətləri (basmalar, fotoşəkillər);

-bu izləri qoya biləcək obyektlər, yaxud yoxlanılan obyektlərin eksperimental izləri.

Bu səhifənin məzmununu qorunub