Logo Logo

Əlaqə nömrələri

+ 994 12 375 84 83

+ 994 50 365 84 83

Bakı şəh., Nizami ray.
C. Naxçıvanski küç. 81

Tədqiqat obyektləri

Bu ekspertizanın tədqiqat obyektləri, sənədlər bir sıra hallarda isə müxtəlif səthlər (əl, divar, döşəmə, qapı s.) üzərində olan əlyazma mətnlərin (hərf rəqəmli yazılar) imzaların icra olunduqları xətlərdir.

Tədqiqat bir qayda olaraq sənədlərin əslləri üzrə aparılır. Tədqiq olunan sənədin əslini ekspertizaya təqdim etmək mümkün olmadıqda, bunun səbəbləri və tədqiqat işinin sənədin ekspertizaya təqdim olunan surəti (ksero, foto və s.) üzrə aparılması barədə ekspertizanın təyini haqqında qərarda (qərardadda) xüsusi qeyd edilməlidir.

Bu səhifənin məzmununu qorunub