Logo Logo

Əlaqə nömrələri

+ 994 12 375 84 83

+ 994 50 365 84 83

Bakı şəh., Nizami ray.
C. Naxçıvanski küç. 81

Tədqiqat obyektləri

Yolnəqliyyat hadisələrinin məhkəmə ekspertizasının tədqiqat obyektlərinə aşağıdakılar aiddır:

– yol-nəqliyyat hadisələrində iştirak edən avtomotonəqliyyat, şəhər elektrik nəqliyyatı, traktor və digər özügedən maşınlar, onların aqreqatları, detallar və üzərindəki zədələr və izlər;

– yol-nəqliyyat hadisəsinin yeri (nəqliyyat vasitələrinin hərəkət etdiyi yol, dəmiryol keçidləri, həyət, çöl yolları və nəqliyyat vasitəsinin hərəkət etdiyi digər yerlər);

– ekspertə təqdim olunan iş materialları və maddi sübutlar.

Bu səhifənin məzmununu qorunub